Mässling

Enligt Unicef ökar fallen av mässling i världen. Här kan du läsa vart du kan vända dig om du är orolig för mässling, eller om du vill vaccinera dig eller ditt barn.

Misstänker du att du eller ditt barn har fått mässling ska du ringa 1177 Vårdguidens rådgivning på telefon 1177. Ni ska inte åka till vårdcentral eller akutmottagning, för att inte riskera att smitta andra om det skulle visa sig att ni har mässling.

Grupper som kan drabbas av mässling är:

  • Barn under 18 månader som ännu inte blivit vaccinerade
  • Vissa personer med sänkt immunförsvar som inte kan vaccinera sig med detta vaccin
  • Andra som inte haft mässling tidigare i livet och av olika orsaker inte blivit vaccinerade.

Du som vill vaccinera dig mot mässling bör kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Vill du vaccinera ditt barn så kontakta din barnavårdcentral.

Publicerad 2019-03-01

Mässling i Europa vintern 2019

Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i bland annat Frankrike, det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats i februari 2019. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som planerar att besöka områden i världen där det förekommer mässling att se över sitt behov av skydd innan avresan, och vara uppmärksamma på eventuella symtom efter hemkomsten.