Mässling

Här kan du läsa om vart du kan vända dig om du är orolig för mässling.

Misstänker du att du eller ditt barn har fått mässling ska du ringa 1177 Vårdguidens rådgivning på telefon 1177. Ni ska inte åka till vårdcentral eller akutmottagning, för att inte riskera att smitta andra om ni skulle ha mässling.

Grupper som kan drabbas av mässling är:

  • Barn under 18 månader som ännu inte blivit vaccinerade
  • Vissa personer med sänkt immunförsvar som inte kan vaccinera sig med detta vaccin
  • Andra som inte haft mässling tidigare i livet och av olika orsaker inte blivit vaccinerade.

Du som vill vaccinera dig mot mässling bör kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Vill du vaccinera ditt barn så kontakta din barnavårdcentral.