Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd. Här kan du göra beställningar för tillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Inloggning görs med ditt bank-ID via tolkportalen.sll.se.

Lämna dina synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter på hur du tycker att vår verksamhet fungerar.

Vad är Tolkportalen

Frågor och svar