Skriv ut den här sidan

För dig som remittent

Vi tar endast emot remisser från ögonläkare.

Kriterier för remittering till Stockholms syncentral

Remittera när personen i fråga bedöms ha en synnedsättning, det vill säga att ett eller flera av nedanstående kriterier uppfylls:

  • om synskärpan med bästa korrektion på bästa ögat inte är bättre än 0,3
  • om det finns inskränkningar i synfältet (bifoga kopior på synfältsschabloner om sådana finns)
  • om det krävs högre addition än 4,0 för att kunna läsa 5 punkter
  • om det finns andra defekter i synfunktionen (beskriv då kortfattat vad det är som gör att remiss skickas)