Vinterkräksjukan är här

Viruset som orsakar kräksjuka är oerhört smittsamt. Har du eller ditt barn fått vinterkräksjuka och behöver hjälp ska du kontakta 1177 Vårdguidens rådgivning på telefon 1177. Då får du råd från en sjuksköterska hur du ska göra. 

Ni ska alltså inte åka direkt till vårdcentral, barnavårdscentral, närakut eller akutmottagning, eftersom ni då riskerar att smitta andra.

Brist på influensavaccin

Tillgången till säsongsvaccin varierar i Stockholms län. Därför kommer vi att prioritera att vaccinera dem som tillhör riskgrupper. För att underlätta för dig som tillhör en riskgrupp har Smittskydd Stockholm tagit fram en lista på vaccinationsmottagningar som har rapporterat att de har över 100 doser säsongsvaccin kvar.