Du som studerar i vården

Välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss. 

Bästa handledaren finns på Ektorps vårdcentral

– Jag är förstås väldigt glad. Att bli uppmärksammad för det som man gör mycket av och tycker är viktigt är fantastiskt, säger Lena Bäckström, verksamhetschef vid Ektorps vårdcentral.

Guldkornet är ett pris som årligen delas ut av Sveriges yngre läkares förening (SYLF) i Stockholm. Syftet är att höja handledningens status och uppmuntra till fortsatt viktig handledning för underläkare.