Telefonjourer

Du som mår psykiskt dåligt är välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare.

Rätt vård snabbt

I Stockholm finns mer än 200 vårdcentraler, 19 närakuter samt jourläkarbilar som gör hembesök. Spara värdefull tid genom att veta vart du vänder dig.