Skriv ut den här sidan

Kvalitetsarbete

Det viktigaste för oss som jobbar i Stockholms läns sjukvårdsområde är att våra patienter och brukare får bästa möjliga vård och behandling.

God vård

SLSO erbjuder en säker och effektiv vård och behandling utifrån bästa kända kunskap. Att bli sedd och hörd, både som patient, brukare och närstående är en viktig del i det arbetet. 

Vården präglas av helhetssyn, delaktighet för patient och brukare, gott bemötande och hög tillgänglighet. Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ingår som en naturlig del i vården. Vår vision är att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andrar högskolor bedrivs forskning, utbildning och projekt för att öka kunskapen och utveckla vården. 

Kvalitetsarbete i vården

För att ge en god vård är det viktigt att veta vad patienterna och brukarna tycker om vården. Nationella patientundersökningar görs därför och vissa av våra enheter genomför även egna undersökningar. Resultatet från undersökningarna används sedan i kvalitetsarbetet.

Synpunkter

Oavsett om du är patient, brukare eller närstående ska du känna dig nöjd både med mottagandet hos oss och resultatet av vården. Vi välkomnar dina synpunkter som du i första hand ska ge till den enhet du varit i kontakt med. Om det av någon anledning inte passar finns andra sätt att framföra dem på. Se länk.

Kvalitetsbokslut

Varje år samlar vi resultatet av vården och patienternas uppfattning om vår kvalitet i ett eget bokslut.
Kvalitetsbokslut 2016

ISO-certifiering

Sedan april 2013 är Stockholms läns sjukvårdsområde certifierat inom kvalitet (ISO9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001). Vi var då den andra verksamheten inom Stockholms läns landsting som certifierades inom de tre områdena.

 

 

Senast ändrad: 2017-07-10