Skriv ut den här sidan

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Den 1 juni tar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över uppdraget från OneMed Sverige AB gällande förbrukningshjälpmedel. Uppdraget omfattar att förse förbrukningshjälpmedel till cirka 125 000 patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Några vanliga frågor och svar

Vilka produkter berörs?

  • Inkontinenshjälpmedel
  • Diabeteshjälpmedel
  • Näring för personer 16 år och äldre
  • Förband- och sårvårdsmaterial
  • Kompressionsmaterial


Kommer patienterna att beställa sina produkter på samma sätt?

Ja. Uttag (beställning) kommer att kunna göras genom att logga in på 1177.se eller via talong, precis som idag.


Talonger från OneMed

Talonger som patienten fått före 1 juni är aktuella. Talonger med OneMeds svarsadress eftersänds till Förbrukningshjälpmedel i hemmet. De talonger som skickats ut under maj har redan rätt adress angiven och kommer att skickas direkt till Förbrukningshjälpmedel i hemmet.


Kommer patienterna att få sina produkter på samma sätt?

Ja. Leveranssättet beror på hjälpmedelssortiment och vad patienten kommit överens om med sin förskrivare - men kommer liksom tidigare att ske till angiven leveransadress eller till postombud.


Kommer det att bli någon förändring i utbud inom respektive sortiment?

Sortimentet kommer att täcka behovet av förbrukningshjälpmedel utifrån funktion. Vissa artiklar kan eventuellt bytas ut mot annan med likvärdig funktion.


Vad kommer produkterna att kosta framöver?

Det blir ingen skillnad. För patienten kommer samma egenavgift som idag att gälla. Mer information om egenavgifter: vårdgivarguiden.sll.se


Kommer det fortsättningsvis gå att betala via autogiro?

Ja, men du behöver göra en ny autogiroanmälan med Förbrukningshjälpmedel i hemmet som mottagare. Blanketten för autogiroanmälan kommer att finnas på Förbrukningshjälpmedels webbplats som öppnar 1 juni.


Kommer det nya rutiner för förskrivarna?

Nej. Rutinerna för förskrivare (sjukvårdspersonalen som skriver ut hjälpmedlet) kommer inte att förändras.


När ska SLSO ta över driften?

Den 1 juni 2018.


Fler frågor?

För frågor gällande uttag, leveranser och patientavgift och fakturor hänvisar vi dig till kundtjänst på telefonnumer 08-123 36650.

För frågor gällande ditt behov av hjälpmedel och förskrivning hänvisar vi dig till din förskrivare. 

För övriga frågor hänvisar vi dig till 1177.

Verksamheten har en egen webbplats med adress:

fhh.sll.se