Skriv ut den här sidan

Ungdomsmottagningar

SLSO har idag 10 ungdomsmottagningar. 

De riktar sig till ungdomar mellan 12-22 år och bedrivs i landstingets regi eller i samverkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Uppdraget är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem.

I uppdraget omfattas även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete, främst gentemot skolklasser i upptagningsområdet.

Vilket skydd passar dig?

Hormoner? Dagliga kom ihåg? Långsiktigt skydd? Hitta det som passar dig och din kropp bäst.

Senast ändrad: 2016-09-12