Ledning

Mikael Ohrling

Sjukvårdsdirektör

Lisbet Nord

Biträdande sjukvårdsdirektör

Karin Persson

Ekonomidirektör
Biträdande förvaltningschef

Anna Stenseth

Verksamhetsområdeschef psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Verksamhetsområdeschef primärvård

Martin Annetorp

Verksamhetområdeschef geriatrik/ASIH/somatisk specialistvård

Anna-Lena Christensson Österberg

Verksamhetsområdeschef Habilitering & Hjälpmedel

Annika Blomgren Kindborg

Personaldirektör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Karin Pihlgren

IT- och eHälsachef / CIO

Mikael Lindgren Ebenholtz

Chef Fastighet och Upphandling/Inköp

Stefan Kallström Jansson

Chefläkare