Ledning

Mikael Ohrling

Sjukvårdsdirektör

Lisbet Nord

Biträdande sjukvårdsdirektör

Karin Persson

Ekonomidirektör
Biträdande förvaltningschef

Anna Stenseth

Verksamhetsområdeschef psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö SLSO

Mats Söderhäll

Verksamhetområdeschef geriatrik/närakuter/ASIH/somatisk specialistvård/kost

Anna-Lena Christensson Österberg

Verksamhetsområdeschef Habilitering & Hjälpmedel

Annika Blomgren Kindborg

Personaldirektör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Clara Hellner

FOU-direktör

Susanne Bayard

IT- och eHälsachef

Stefan Kallström Jansson

Chefläkare