Ledning

Mikael Ohrling

Sjukvårdsdirektör

Lisbet Nord

Biträdande sjukvårdsdirektör

Karin Persson

Ekonomidirektör
Biträdande förvaltningschef

Anna Stenseth

Verksamhetsområdeschef psykiatri

Eva Pilsäter Faxner

Verksamhetsområdeschef primärvård

Mats Söderhäll

Verksamhetområdeschef geriatrik/närakuter/ASIH/somatisk specialistvård/kost

Anna-Lena Christensson Österberg

Verksamhetsområdeschef Habilitering & Hjälpmedel

Annika Blomgren Kindborg

Personaldirektör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Susanne Bayard

IT- och eHälsachef

Mikael Lindgren Ebenholtz

Chef Fastighet och Upphandling/Inköp

Stefan Kallström Jansson

Chefläkare