Skriv ut den här sidan

KommSyn Stockholm

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, synhjälpmedel eller hörselhjälpmedel. I södra delen av Stockholms län ansvarar KommSyn Stockholm för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.

Från behov till valt hjälpmedel

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patienter.

Senast ändrad: 2017-10-11