Skriv ut den här sidan

Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum bedriver forskning, utbildning och utveckling inom primärvården.

Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 – då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. 

Det nya primärvårdscentrat arbetar med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Detta sker i nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra.

Akademiska vårdcentraler

På våra akademiska vårdcentraler får sjukvårdspersonal som är under utbildning delta i det dagliga arbetet med patienter. 

Akademiska vårdcentraler är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset samt Sophiahemmet.

De akademiska vårdcentralerna ska utgöra en mötesplats för olika professioner, ge pedagogiskt stöd och förutsättningar att skapa nätverk. Detta för att säkerställa kvalitet i utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom primärvården.

Vad är primärvård?

Till primärvården hör husläkarmottagningar, vårdcentraler, barn- och mödrahälsovård (BVC och MVC), ungdoms- och mansmottagning, rehabilitering och närakuter.

Senast ändrad: 2016-06-20