Skriv ut den här sidan

Praktisk tjänstgöring för psykologer - PTP

PTP är en praktisk tjänstgöring där psykologen får möjlighet att utvecklas in i sin yrkesroll. Kunskaper från utbildningen tillämpas och fördjupas genom motsvarande ett års psykologarbete, under handledning. Syftet är att ge en bred och fördjupad erfarenhet av yrket.

samtalssituation
Stockholms läns landsting strävar efter att PTP ska hålla hög kvalitet, så att PTP-psykologerna förvärvar alla nödvändiga färdigheter för psykologer inom hälso- och sjukvården. När tjänstgöringen avslutats kan en ansökan om legitimation skickas till Socialstyrelsen. 

Runt 150 PTP-psykologer tjänstgör årligen inom Stockholms hälso- och sjukvård, varav 67 % inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), 26 % vid privata, upphandlade vårdgivare och resterande 7 % vid landstingsägda bolag. Tjänsterna finns inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, habilitering och hälsa, somatisk vård och geriatrik. Utlysning och rekrytering av tjänsterna sköts lokalt av de enskilda verksamheterna. Många tjänster startar i början av hösten och genomförs på ett års heltid, medan andra startar när som helst på året och tjänstgöringsgraden kan variera från minst halvtid men motsvarar alltid minst ett års heltidstjänstgöring. 

PTP-program

PTP-programmet erbjuds kostnadsfritt för alla PTP-psykologer inom Stockholms läns landsting och privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. Fokus ligger på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. PTP-introduktionen ges i september och februari varje år. Seminarierna är fristående från varandra så att PTP-psykologen kan påbörja programmet när hen påbörjar sin PTP, oavsett när det sker under året och deltar till dess tjänstgöringen avslutas. Närvaro är starkt prioriterat. Flera arbetsgivare har även en lokal studierektor eller PTP-samordnare som erbjuder ett lokalt, kompletterande PTP-program utifrån den specifika verksamhetens behov av psykologkompetens. 

PTP-handledare

PTP-handledning är ett roligt, utvecklande och utmanande uppdrag. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens och handledarfärdigheter. Stockholms läns landsting erbjuder därför kostnadsfritt stöd och ett PTP-handledarprogram till alla PTP-handledare inom Stockholms läns landsting och privata, upphandlade vårdgivare. Seminarierna är tänkta att följa handledarens arbete under PTP-psykologens tjänstgöring. De två första delarna genomförs med fördel inför uppstart, uppföljningsdelen några månader senare och avslutningsdelen inför slutbedömning. Alla delar ges varje termin och kan genomföras separat efter behov eller tillsammans som ett PTP-handledarprogram. Intyg utfärdas när alla delar godkänts, oavsett ordningsföljd.