Skriv ut den här sidan

Praktisk tjänstgöring för psykologer - PTP

PTP är en praktisk tjänstgöring där psykologen ges möjlighet att utvecklas in i sin yrkesroll. Syftet är att tillämpa kunskaper från den femåriga psykologutbildningen och påbörja utvecklingen mot en professionell identitet.


PTP kan påbörjas först när examensbeviset har erhållits, när som helst på året. De flesta startar i början av hösten och tjänstgör på heltid under ett helt år, men andra upplägg är möjliga. När PTP har slutförts kan en ansökan om legitimation skickas till Socialstyrelsen.

Inom Stockholms läns landsting tjänstgör årligen runt 140 PTP-psykologer, varav en fjärdedel inom privata verksamheter med vårdavtal. Tjänsterna finns inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik, habilitering och hälsa, somatisk vård och primärvård. Alla PTP-tjänster utvärderas årligen. Studierektor förmedlar PTP-medel, men är inte inblandad i rekrytering eller utlysning av PTP-tjänster.

Mer information om PTP hittar ni i PTP-handboken, på Socialstyrelsens hemsida  och i Socialstyrelsens föreskrifter för PTP.

Introduktion

Informationsträff för nyanställda PTP-psykologer, PTP-handledare och enhetschefer hålls i början av varje termin. Här avhandlas Socialstyrelsens föreskrifter för PTP, praxis, lärandemål, upplägg och lämpligt innehåll i PTP. Utifrån senaste årens förändringar rekommenderar vi att handledare och enhetschefer närvarar ungefär vartannat år. Digitaliserade versioner av introduktionen är under utveckling.

Lärandemål 2018

PTP-programmet

SLL strävar efter att PTP ska hålla hög kvalitet, så att PTP-psykologerna förvärvar alla nödvändiga färdigheter för psykologyrket. Som ett led i det organiseras ett centralt PTP-program. Programmet innehåller femton seminarier, fördelat på åtta heldagar. Dessa är fristående från varandra så att PTP-psykologen kan hoppa in i PTP-programmet när det passar under året. Programmet är kostnadsfritt inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och för verksamheter som har vårdavtal med SLL. Hos olika kliniker, sjukhus och privata vårdgivare finns ofta lokala studierektorer eller PTP-samordnare som anordnar lokala PTP-program.

PTP-program våren 2018

PTP-handledarprogrammet

Att vara PTP-handledare är roligt, utvecklande och utmanande. Det innebär ett stort ansvar och kräver såväl kunskap om PTP, klinisk kompetens som handledarfärdigheter. SLL erbjuder därför kostnadsfritt stöd till handledare genom seminarier som kan sättas ihop till en handledarutbildning, samt konsultation vid behov. Seminarierna inleds med presentation av ett relevant tema, följt av fika och gemensam diskussion av deltagarnas medhavda frågor. Utifrån gemensam kompetens och erfarenhet hoppas vi besvara och reflektera över frågor kring PTP-handledarskapet.

Handledarprogram våren 2018