Skriv ut den här sidan

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Vi är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Vi erbjuder vård i livets alla skeden.

Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Det ska gå snabbt att få rätt vård hos oss. Att bli sedd och hörd är viktigt, både som patient och närstående. 

Tillsammans är vi drygt 11 200 medarbetare. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka två miljoner människor.

Vi har ett stort ansvar

Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi löpande med att förbättra vården. Vår övertygelse är att vården blir bättre när beslut fattas nära patienter och närstående. Därför arbetar vi efter filosofin att utveckla "företag i företaget". Våra verksamheter arbetar med ett stort mått av självständighet och eget resultatansvar.

Målet är att våra medarbetare ska ha förutsättningar att ge rätt vård på rätt sätt i sin dagliga verksamhet. För att uppnå detta måste alla arbeta med tydligt fokus, både i den egna verksamheten och i samspelet med andra vårdgivare.

Vår vision, värdegrund och verksamhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med att sätta mål för verksamheten.

Vi är en skattefinansierad offentlig förvaltning och vi lägger stor vikt vid transparens och allmänhetens rätt till insyn.