Skriv ut den här sidan

Styrelse

Styrelsen för förvaltningen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är tillsatt av Stockholms läns landstings fullmäktige.

Styrelsen ansvarar för att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika direktiven från ägaren, Stockholms läns landsting.

Styrelsen godkänner verksamhetsplan och ekonomiska ramar samt utser SLSO:s sjukvårdsdirektör.

Sjukvårdsdirektören Mikael Ohrling har det övergripande ansvaret för SLSO:s styrning och ledning. 

Medlemmar i styrelsen

Agneta Dreber, ordförande

Agneta Dreber är ordförande i SLSO:s styrelse sedan 2009. Agneta är tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, förvaltningschef i Stockholms läns landsting samt verkställande direktör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. 

Ann-Christine Jenvén

Ann-Christine Jenvén arbetar i Stockholms stad som stadsdelsdirektör för Södermalm. Hennes utbildningsbakgrund är socionom. Bland tidigare anställningar kan nämnas förvaltningschef inom kommunal socialtjänst och omvårdnad inklusive kommunal hälso- och sjukvård, primärvårdsdirektör i Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Bo Svedberg

Bo Svedberg arbetar som ekonomi- och IT direktör i Region Gävleborg. Bo har lång erfarenhet av landstingsverksamhet, men har också arbetat  i olika chefsroller inom privat näringsliv. Han är styrelseordförande i Norrsken AB och styrelseledamot i Future Position X. 

Inger Ros

Inger Ros är ordförande i patientorganisationen riksförbundet HjärtLung. Hon är också fullmäktigeordförande i Botkyrka. Inger har dessförinnan varit heltidspolitiker i sexton år, dels i Botkyrka kommun med ansvar för vård- och omsorgsfrågor och barn- och ungdomsfrågor, dels som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon var landstingsledamot under perioden 1989-2014.

Anders Ekholm

Nationalekonom, vVD på Institutet för Framtidsstudier, har tidigare en lång bakgrund på olika departement, senast Departementsråd och analyschef på Socialdepartementet. Är även ordförande i storstockholms diabetesförening, och Älvsjö Fastighetsägareförening. Har bland annat skrivit en rad rapporter om AI, digitalisering och framtidens vård och omsorg.

Personalrepresentanter

SACO - Janne Virtanen, Barbro Lindquist
Vision -  Jessica Jämsén, Ulf Bengtsson
Vårdförbundet - Lena Elfström
Kommunal - Carina Wester, Kent Wall