Skriv ut den här sidan

Styrelse

Styrelsen för förvaltningen Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är tillsatt av Stockholms läns landstings fullmäktige.

Styrelsen ansvarar för att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika direktiven från ägaren, Stockholms läns landsting.

Styrelsen godkänner verksamhetsplan och ekonomiska ramar samt utser SLSO:s sjukvårdsdirektör. Sjukvårdsdirektören Mikael Ohrling har det övergripande ansvaret för SLSO:s styrning och ledning. 

Medlemmar i styrelsen

Agneta Dreber, ordförande

Agneta Dreber är ordförande sedan 2009. Agneta är tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, förvaltningschef i Stockholms läns landsting samt verkställande direktör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. 

Ann-Christine Jenvén

Ann-Christine Jenvén arbetar i Stockholms stad som stadsdelsdirektör för Kungsholmen. Hennes utbildningsbakgrund är socionom. Bland tidigare anställningar kan nämnas förvaltningschef inom kommunal socialtjänst och omvårdnad inklusive kommunal hälso- och sjukvård, primärvårdsdirektör i Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Lennart Jonasson

Lennart Jonasson är programansvarig för eHälsa på Sveriges kommuner och Landsting och ledamot i E-hälsomyndigheten. Han har bland annat arbetat som stadsdirektör i Nacka kommun och avdelningsdirektör i Svenska Kommunförbundet.

Inger Ros

Inger Ros är ordförande i patientorganisationen riksförbundet HjärtLung. Hon är också fullmäktigeordförande i Botkyrka. Inger har dessförinnan varit heltidspolitiker i sexton år, dels i Botkyrka kommun med ansvar för vård- och omsorgsfrågor och barn- och ungdomsfrågor, dels som sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Hon var landstingsledamot under perioden 1989-2014. 

Personalrepresentanter

SACO - Rolf Hermansson, Erico Pizarro Lopez
Vision - Ola Tellner, Pontus Maltéus
Vårdförbundet - Lena Elfström, Christina Persson
Kommunal - Carina Wester, Kent Wall

Senast ändrad: 2016-09-26