Skriv ut den här sidan

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tecken för dig som bor i Stockholms län. 

Vi hjälper dig som är döv eller dövblind med teckenspråkstolkning. Du som är hörselskadad eller döv kan också få hjälp med skrivtolkning och tecken. Vi finns till för dig som är folkbokförd i Stockholms län. 

Vår huvuduppgift är att ta emot och förmedla beställning av tolk för så kallad vardagstolkning. Det innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel:

  • hälso- och sjukvård
  • arbetsrelaterade uppdrag
  • begravningar, dop och bröllop
  • fritid
  • viss samhällservice

Tolkservice för vardagstolkning kostar inget för dig som patient. 

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid. Det kan till exempel gälla myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet. 

Senast ändrad: 2016-09-12