Skriv ut den här sidan

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient, brukare eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Vill du inte prata direkt med din behandlare kan du kontakta chefen för den verksamhet som din mottagning eller avdelning hör till. Du kan vara anonym om du vill. 

Du är också välkommen att skicka dina synpunkter till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde. Skriv då ett brev och skicka till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Kom ihåg att ange ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka in dina synpunkter anonymt om du så önskar.

Du kan också vända dig till någon av instanserna nedan. De har i uppdrag att kontrollera sjukvården och ta till vara dina intressen som patient eller brukare. 

Patientnämnden i Stockholm

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare samt att ge råd och information.

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården avhjälps. IVO lämnar också råd, ger vägledning och förmedlar kunskap.

Läs gärna mer på deras webbplats.

Senast ändrad: 2016-12-20