Skriv ut den här sidan

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård som vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Vill du inte prata direkt med din behandlare kan du kontakta chefen för den verksamhet som din mottagning hör till. Du kan vara anonym om du vill. 

Du är också välkommen att skicka dina synpunkter till Stockholms läns sjukvårdsområde centrala administration. Skriv i så fall ett brev och skicka med posten till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Registrator 
Box 179 14 
118 95 Stockholm 

Glöm inte att ange ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter, så vi kan sända dig ett svar. Vill du inte ha ett svar så kan du skicka in dina synpunkter anonymt om du så önskar.

Du kan också vända dig till någon av instanserna nedan. De har i uppdrag att kontrollera sjukvården och ta till vara dina intressen som patient. 

Patientnämnden i Stockholm

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal samt att ge råd och information.

De har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit över tillsynen av hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen.

Syftet med inspektionens tillsyn är att kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps. Men också att lämna råd, ge vägledning och förmedla kunskap.

Du kan läsa mer på deras webbplats.

Senast ändrad: 2015-10-01