Skriv ut den här sidan

Miljö

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde strävar vi efter minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete styrs av Stockholms läns landsting miljöprogram Miljöutmaning 2016. Programmet omfattar tre målområden med konkreta målsättningar:

Klimateffektivt

Vi ska minska påverkan på klimatet genom att energieffektivisera, öka användningen av förnybara resurser, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och välja klimatsmart mat. 

  • Våra bilar ska köra på förnybart bränsle 
  • Energin vi förbrukar ska vara förnybar

Resurseffektivt

Redan nu har vi ett utbrett kretsloppstänkande när det gäller användning av varor och tjänster, även om vi naturligtvis kan bli bättre. I det ingår att öka återvinningen av IT-utrustning och möbler, samt insamlingen av matavfall. 

  • Vi ska minska användningen av engångsmaterial 
  • Vår heldygnsvård ska sträva mot att samla in sitt matavfall till biogasproduktion 

Hälsofrämjande

I vårt miljöarbete ingår att inte skada vare sig naturen eller människors hälsa. Därför vill vi minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter, minska miljörisker med läkemedel och minska utsläpp av luftföroreningar och buller. 

  • Vi ska minska andelen kasserade läkemedel
  • Vi ska byta till kemiska produkter och varor som minimerar miljö- och hälsorisker.
  • Vi ska öka andelen ekologiska livsmedel.

Stockholms läns landsting miljöpris 2017

Kamilla Svensson har tillsammans med medarbetare på Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) utvecklat ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas som Kamilla har programmerat. Databasen är tillgänglig för alla medarbetare på verksamhetens intranät. Nu vinner hon Stockholms läns landsting miljöpris.

Senast ändrad: 2017-05-29