Skriv ut den här sidan

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum är en sammanhållen plattform för kliniknära forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri.

Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid adhd, neurofeedback vid adhd och social färdighetsträning vid autism. Centrumet drivs i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Centrumet har nära samverkan med ordinarie klinisk verksamhet och rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP FUNK, BUP KIND och BUP CPF.

Senast ändrad: 2016-06-20