Skriv ut den här sidan

Arbetsmiljö och hälsa

I Stockholms läns sjukvårdsområde har vi ett aktivt arbetsmiljöarbete vilket förstås ska prägla alla våra verksamheter.

Vi vill därför att alla arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat, ett hälsofrämjande arbete, ett aktivt ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Alla våra medarbetare ska också känna sig sedda, hörda, respekterade och medskapande.

Våra chefer och ledare gör det möjligt för oss att skapa ett hållbart och långsiktigt arbetsmiljöarbete där delaktighet och samverkan är en självklarhet.

Åsa-Maria Birgersson från Jakobsbergsgeriatriken berättar: 

”Hos oss pågår ett stort och spännande utvecklings- och förändringsarbete.

Tillsammans med våra patienter och med fokus på framtidens behov ska vi bygga upp en modern och attraktiv geriatrisk vård.

Vi satsar självklart också på var och en av våra kloka, trygga medarbetare så att vi med stöd av positiva chefer kan vidareutveckla vår specialitet. Det är inte nya väggar och tak eller nya sjukhus som bygger vår framtida sjukvård.

Det är våra duktiga medarbetare som är vår största tillgång”.

Senast ändrad: 2017-11-15