Skriv ut den här sidan

Arbetsmiljö och hälsa

I Stockholms läns sjukvårdsområde har vi ett aktivt arbetsmiljöarbete vilket förstås ska prägla alla våra verksamheter.

Vi vill därför att alla arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat, ett hälsofrämjande arbete, ett aktivt ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Alla våra medarbetare ska också känna sig sedda, hörda, respekterade och medskapande.

Våra chefer och ledare gör det möjligt för oss att skapa ett hållbart och långsiktigt arbetsmiljöarbete där delaktighet och samverkan är en självklarhet.