Skriv ut den här sidan

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

I Medicinteknisk apparatur i hemmets sortiment ingår bland annat apnélarm, CPAP och vissa diabeteshjälpmedel.

Kontakta MAH gällande ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga, apnélarm samt vissa diabeteshjäpmedel.