Skriv ut den här sidan

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH, är en länsövergripande hjälpmedelscentral för personer som har behov av medicinteknisk apparatur i hemmet, såsom CPAP, apnélarm och vissa diabeteshjälpmedel.

Kontakta MAH gällande ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga, apnélarm samt vissa diabeteshjäpmedel.