Skriv ut den här sidan

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Våra vårdcentraler finns över hela Stockholms län och är många människors första kontakt med sjukvården. 

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete.

Var du än bor i Stockholms län så är du välkommen att lista dig på den vårdcentral som ligger bäst till för dig. Du behöver inte begränsa dig till det område där du bor, utan kanske skulle en vårdcentral nära ditt arbete passa bättre.

Hos oss träffar du läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och logopeder. Läkarna är specialister i allmänmedicin och sjuksköterskorna är oftast utbildade distriktssköterskor.

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde finns också Akademiska vårdcentraler. Här bedrivs patientnära utbildning och forskning i syfte att höja vårdens kvalitet.

Distriktssköterska

En distriktssköterska är en legitimerad sjuksköterska med en vidareutbildning i allmänmedicin.

Senast ändrad: 2016-09-12